Tag Archives: Văn hóa cổ truyền Trung Hoa

Vì sao gạch lát nền ở Tử Cấm Thành còn đắt hơn cả vàng?

Thời Minh Thanh, khi Hoàng Thượng lên triều tại Điện Thái Hòa, các quần thần phủ phục trên bậc thềm vàng hô “Hoàng Thượng vạn tuế”. Chỗ thềm vàng này được lát bằng một loại gạch gọi là “gạch vàng”. Mặc dù, gạch lát trong Tử ...

Đường Lang Quyền: Tinh túy võ thuật Trung Hoa (video)

Võ thuật cổ truyền có lịch sử lâu đời như chính vùng đất Thần Châu. Gần như tinh hoa của các môn phái đều bị mai một trong thời Đại Cách mạng Văn Hoá. Tuy nhiên, vẫn còn những vị sư phụ đang âm thầm tiếp nối ...