Tag Archives: Văn hóa Ấn Độ

Văn hóa Ấn Độ: lập nơi trú ẩn cho bò cái lang thang

Bò cái vô gia cư trên đường phố – một hiện tượng phổ biến ở Ấn Độ. Chúng ăn các chất thải, bỏ lại phân và dẫn đến các mối de dọa cho giao thông trên đường phố Ấn Độ. Sự xuất hiện của nhiều ...