Tag Archives: typography

Video: Nghệ thuật viết thư pháp chỉ bằng… bút máy

Rất nhiều người yêu thích chiếc bút máy không phải là không có lý do. Trong video này, với bàn tay điêu luyện của người viết, các nét bút đã được thể hiện ra rất đa dạng, phong phú. Bạn có thích viết bút máy ...