Tag Archives: Tỷ phú Yoshiaki Tsutsumi

Biết tôn trọng người khác là một loại mỹ đức

Biết tôn trọng người khác là yêu cầu tối thiểu của làm người. Thực sự làm được tôn trọng người khác, chính là một loại cảnh giới, một loại mỹ đức. Mạnh Tử nói: “Thương người thì người thương lại mình, kính người thì người ...