Tag Archives: tỷ lệ tăng lương

Ngành nào có lương, thưởng cao nhất năm 2015?

Kết quả khảo sát năm 2015 của Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý doanh nghiệp thực hiện với hơn 60.000 lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy thu nhập tại các ngành y tế, ngành dược Việt Nam… ...