Tag Archives: Tuỳ duyên

Sống trên đời nên thuận theo “duyên”

Trên thế gian, mọi sự đều có duyên… Người tu luyện thời xưa vì để kết được nhiều thiện duyên mà có thể dùng một đôi giày rơm, một cây gậy và một chiếc bát để đi vân du khắp nơi. Khi đói bụng thì ...