Tag Archives: trông con

Sự khác biệt giữa cha và mẹ khi trông con

Tại sao người cha lại đối xử với con như vậy, anh ta không chắc chắn đây có phải là con của mình sinh ra? Nhưng các con vẫn cần cha trông, như vậy sẽ học được mạnh mẽ. Thực ra, cha cũng rất yêu ...