Tag Archives: Triệu Tương Tử

Dụng tâm chuyên nhất thì mọi việc tất thành

Từ xưa đến nay, cho dù là bậc hiền nhân hay là nông phu thì làm việc gì cũng phải dụng tâm, chuyên nhất mới mong có được thành công. Phàm là những người làm được việc lớn thì nhất định càng là người luôn dụng ...