Tag Archives: Triết học Mác Lê Nin

Vì đâu mà sinh viên ‘sợ’ môn triết học

Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong số ít ỏi các chuyên ngành được miễn học phí tại Việt Nam trong khi học đại học các chuyên ngành khác đều phải đóng học phí. Mặc dù vậy, chuyên ngành ...