Tag Archives: trị liệu bằng âm nhạc

Tại sao Khổng Tử dùng Lễ, Nhạc trị thiên hạ?

Tục ngữ có câu: “Bán bộ luận ngữ trị thiên hạ”, nghĩa là, nửa bộ Luận Ngữ đủ trị vì thiên hạ. Luận Ngữ đã phản ánh một cách sâu sắc chủ trương và tư tưởng của Khổng Tử về vấn đề dùng Lễ Nhạc ...