Tag Archives: tiền sử

Phát hiện mai rùa tiền sử tại Argentina

Tình cờ phát hiện mai rùa tiền sử tại Argentina

Hóm hỉnh đùa với vợ về “quả trứng khủng long” mà mình phát hiện được, người đàn ông Argentina không ngờ rằng, cổ vật đó thuộc về 1 con Glyptodon – cũng không hề kém cạnh so với trứng khủng long! Mới đầu, khi nhìn ...