Tag Archives: tiền mất giá

Việt Nam đồng đã mất giá gần 1% chỉ trong tháng Ba

Ngày 31/3/2015, các ngân hàng đã điều chỉnh tăng thêm từ 160 đến 200 đồng/USD. Tương đương với Việt Nam đồng đã mất giá gần 1% chỉ trong tháng Ba này. Theo thời báo Ngân hàng, vào ngày 31/3, các ngân hàng Vietcombank, BIDV điều ...