Tag Archives: tiền mặt

Ngân hàng có thể tăng phí giao dịch tiền mặt

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020. Mục tiêu Nhằm đẩy mạnh và phát triển các hình thức giao dịch điện tử, thanh ...