Tag Archives: tiền hoa hồng

Y đức – dược đức: Giá thuốc trên cao! (Phần 1)

“Độc quyền và câu kết nâng giá của một số thuốc nhập khẩu; mua bán qua nhiều tầng nấc trung gian; mua chuộc bác sĩ kê đơn bằng hoa hồng, chiết khấu” – là những nguyên nhân khiến người dân phải “è cổ” gánh giá ...