Tag Archives: Tích đức

Tại sao nói ‘Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra’

Cổ nhân từng dạy: “Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”. Chuyện không có bịa đặt thành có, nói lời thêu dệt hãm hại người khác, đổi trắng thay đen – tất cả đều sẽ tạo thành nghiệp. Câu chuyện sau đây là một ...

Tổ tiên tích âm đức, con cháu hưởng phúc lớn

Người xưa thường nói tổ tiên tích đức để phúc cho đời sau, sướng khổ đời người đều do phúc phận… những lời này hiện nay không còn mấy người tin theo. Nhưng nếu ngẫm nghĩ sâu thì sẽ thấy nó vô cùng đúng. Khi chúng ...

Phúc phận và phúc khí của một người đến từ đâu?

Ngày nay, không ít người đặt nặng tư tưởng vào tiền. Họ cho rằng, có tiền mới có cuộc sống hạnh phúc, có tất cả những gì mình muốn. Vì thế, họ theo đuổi tiền, tìm mọi cách để có được tiền. Tuy nhiên, người ta ...

Miệng không tích đức thì phong thủy bị phá hư

Từ thời xa xưa đến nay, những người hiểu biết đều khuyên bảo rằng, con người không chỉ cần hành thiện tích đức mà còn phải chú trọng tích khẩu đức. Bởi vì việc tu dưỡng này không chỉ tránh được việc tạo nghiệp, tổn hại đức mà còn ...

Trời cao có mắt, gieo nhân nào sẽ gặt được quả ấy!

Đức là cái gốc làm người. Người coi trọng đức một khi gặp việc thiện thì sẽ vui vẻ làm. Người làm việc thiện cho dù không cầu người khác báo đáp nhưng Thiên lý rõ ràng, sẽ nhất định ban phúc báo, quả thiện cho họ. ...

Cứu 1 mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng

Trên thế gian không có gì quý giá hơn sinh mạng của con người. Cổ nhân nói sinh mệnh có mối quan hệ mật thiết với Trời bởi vì sinh mệnh của con người là do Trời ban cho và định sẵn từ trước. Vì thế từ xưa đến nay, giết người là tội ...

Chúng ta phải làm gì để có được vận mệnh tốt?

Ai trong chúng ta cũng mong muốn bản thân mình có số mệnh tốt, gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Nhưng có nhiều người mà cuộc sống quả thực gặp nhiều điều bất hạnh, nguy nan. Vậy có cách nào có thể cải biến ...

Một vụ xét xử tội dưới âm phủ sau khi chết

Con người khi còn sống, mỗi việc thiện việc ác mà bản thân làm ra đều được ghi chép lại hết. Khi chết xuống âm phủ, quan phủ sẽ căn cứ mỗi việc thiện, việc ác đó để phán xét luận tội và công đức ...

17 cách tích đức không tốn một đồng

Người xưa có câu: “Có đức mặc sức mà ăn”, ý muốn dạy chúng ta rằng làm gì thì cũng phải coi trọng đức, tích đức và đề cao tầm quan trọng của đức. Vậy làm thế nào để tích đức ngay cả khi không ...