Tag Archives: thủy sinh vật

Từ vựng chủ đề: Các loại thủy sinh vật

Chúng ta cùng làm quen với các từ vựng về các loài thủy sinh vật quen thuộc nhé! Loại không có vỏ cứng Carp – /kɑːrp/: cá chép ( số nhiều: carp) Catfish – /ˈkæt.fɪʃ/: cá trê Cod – /kɑːd/: cá tuyết ( số nhiều: ...