Tag Archives: Thủy chung

Người vợ tình nghĩa thuở bần hàn là không thể bỏ

Văn hóa truyền thống cho rằng “Tào khang chi thê bất hạ đường” (ý nói: không thể bỏ người vợ tình nghĩa thuở ban đầu nghèo khổ để cưới người vợ mới trẻ đẹp lúc giàu sang), “Nhất nhật phu thê bách nhật ân” (ý ...