Tag Archives: sinh con trai

‘Sinh con trai hãy đem cho, con gái để lại nuôi!’

“Tôi chỉ muốn con gái, sinh con trai thì đừng báo cho tôi biết!”. Thoạt nghe thật khó hiểu, người ta sinh con trai thì đặc biệt vui mừng, tại sao người cha này lại kỳ lạ đến vậy? Có một người họ Lý, vì ...