Tag Archives: sinh con theo giới tính

Nghiên cứu mới: Sinh con gái ‘có lãi’ hơn con trai

Nhiều gia đình quyết tâm phải sinh cho được một cậu con trai, vì thế mà tìm đủ biện pháp, nhờ đến cả thầy cúng rồi khoa học công nghệ can thiệp. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng sinh con gái có ...