Tag Archives: Silicon Valley

Nhân tài và cuộc chiến không tiếng súng

Vào năm Hồng Đức thứ 15, một vị quan dưới thời Trần Nhân Tông – có tên là Thân Nhân Trung, đã để lại trên văn bia một câu nói nổi tiếng, mà học trò trên giải đất hình chữ S qua các thời từ ...