Tag Archives: Siêu thứ Ba

Bầu cử ở Mỹ trong ngày Siêu thứ Ba

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ và ông Donald Trump của đảng Cộng hòa đang dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử của mỗi đảng trong ngày Siêu thứ Ba (Super Tuesday 1/3). Cả hai đều ...