Tag Archives: siêu thoát

Bí ẩn về sự tồn tại của ‘linh hồn’

Bạn tin linh hồn là có thật? Bạn linh hồn là không có thật? Quá khó để trả lời phải không nào, vì đó là một ‘khái niệm’ mà chưa bao giờ con người dám công khai một cách rộng rãi cả. Nhưng giải thích ...