Tag Archives: Siêu bão

Siêu bão số 10 Doksuri thực chất mạnh thế nào?

Được dự báo mạnh nhất từ năm 2014 đến nay và đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai 4 – Bão Doksuri với sức gió giật cấp 15, gây ra mưa lớn từ miền Bắc tới Trung Trung Bộ và một phần Tây Nguyên. Theo ...