Tag Archives: siêng năng làm việc

Vì sao siêng năng làm việc nhưng vẫn không tốt hơn (video)

Có người cho rằng đừng nên cắm đầu mà xông về phía trước, Liệu bạn siêng năng và bận rộn làm việc thì nhất định có cuộc sống tốt hơn không? Người xưa có câu “lùi một bước biển rộng trời trong”, nên dành một ...