Tag Archives: sĩ quan

Trong 5 năm có đến 313 sĩ quan được phong tướng

Trong nhiệm kỳ từ 2011 đến 2016, Chủ tịch nước đã thăng quân hàm cấp Tướng cho 313 sĩ quan, trong đó có 194 sĩ quan quân đội và 119 sĩ quan công an. Thông tin trên được đưa ra trong dự thảo Báo cáo ...