Tag Archives: sếp

Giao tiếp công sở: Xin đi muộn và về sớm

Trong bài học này, chúng ta cùng học các mẫu câu khi bạn muốn xin cấp trên đến muộn và về sớm nhé. Xin đến muộn – Nếu bạn không chủ động được trong việc đến trễ I’m sorry for being late. It’s raining so ...