Tag Archives: Rotterdam

Câu chuyện hai thành phố Hà Lan

Nghệ thuật và kiến trúc là một bộ phận không thể thiếu trong văn hóa Hà Lan, đến mức người dân Hà Lan hiểu rõ các nghệ sĩ và kiến trúc sư cũng như người Canada biết về những cầu thủ khúc côn cầu. Xe ...