Tag Archives: Rồng đá

Phát hiện “rồng đá” trong hang Rồng ở Trung Quốc

Ngày 14/7/2005 ở trong hang Rồng thuộc thôn Thạch Môn huyện Lâm Vũ tỉnh Hồ Nam người ta phát hiện một con “rồng đá” có vảy như rồng thật, thân hình uốn lượn ẩn núp dưới nước. Các chuyên gia đo thấy “rồng đá” này ...