Tag Archives: Pháp Vân

Lệ phí đường bộ Pháp Vân – Cầu Giẽ

Lệ phí đường bộ Pháp Vân – Cầu Giẽ từ 10.000/vé/lượt đến 180.000đ/vé/lượt tùy thuộc vào loại xe và tuyến đường. Ngày 07/04/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử ...