Tag Archives: pháp luật

Đài Loan cấm du lịch ghép tạng bất hợp pháp

Quốc hội Đài Loan đã đưa ra một số sửa đổi đối với đạo luật cấy ghép nội tạng của khu vực này. Việc này sẽ tác động tới loại tội phạm cấy ghép tạng từ các tử tù ở Trung Quốc. Động thái này ...