Tag Archives: phân tử

Vật liệu nano mới được chế tạo như thế nào?

Khi Thomas Edison muốn tìm một loại vật liệu để làm dây tóc bóng đèn, ông đã lùng tìm khắp nơi trên thế giới, thu thập hàng nghìn mẫu vật liệu tiềm năng trước khi quyết định chọn tre nứa. (Phải nhiều năm sau đó ...