Tag Archives: phàn nàn

Những câu giao tiếp sử dụng khi muốn than phiền

I’m sorry to say this but… (Tôi rất xin lỗi phải nói điều này nhưng….) There seems to be a problem with… (Tôi đang có một vấn đề với….) There appears to be something wrong with… (Có điều gì đó sai với….) I was expecting ...