Tag Archives: nước Loulan

Tại sao kinh thành bị bão cát chôn vùi chỉ sau một đêm?

Trong “Đại Đường tây vực ký” cao tăng Đại Đường – Huyền Trang có kể một câu chuyện về thành phố Hạt Lao Lạc Ca bị chôn vùi dưới sa mạc. Người dân nơi đây có cuộc sống rất thoải mái, đất đai trù phú, nhưng ...