Tag Archives: nước Áo

Chống lũ ở Áo: Nước lên, tường cũng lên (Video)

Vài năm trước, khi thành phố Grein ở Áo bắt đầu trải qua trận lũ khởi nguồn từ sông Danube, các quan chức ở Áo đã nhanh chóng tìm kiếm giải pháp kĩ thuật đảm bảo sự an toàn cho những người dân tại đây. ...