Tag Archives: núi Xả thân

Lời hứa nguyện với Thần Phật là không thể không thật lòng

Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường gặp nhiều người khi ở vào tình cảnh khốn cùng thường cầu nguyện Thần Phật, trời đất: “Cho con xin khỏi bệnh, con hứa sẽ….” Nhưng khi được như mong nguyện rồi thì thường lại quên đi lời hứa của ...