Tag Archives: núi Tản Viên

Những dự án làm biến dạng sông Hồng đang chờ duyệt

Đồng bằng sông Hồng được xem là chiếc nôi văn minh người Việt từ ngàn xưa. Sông Hồng kết hợp với núi Tản Viên tạo thành thế “núi chầu sông tụ”, tạo ra linh khí cho người Việt khắp cả khu vực Bắc Bộ. Thế ...