Tag Archives: nữ quyền

Lính thủy đánh bộ Mỹ có nữ sĩ quan đầu tiên

Một nữ lính thủy đánh bộ Mỹ đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên hoàn thành khóa huấn luyện sĩ quan chiến đấu trên bộ, được phong hàm Trung úy, theo BBC. Trung úy này đã tốt nghiệp ở ...