Tag Archives: Nữ hoàng Victoria

Nhìn lại cuộc đời của Nữ hoàng Anh Victoria

Nữ hoàng Victoria là người đã tạo nên bản sắc cho thời Cách mạng công nghiệp và công cuộc mở rộng cương thổ của Đế quốc Anh. Tuy thường được khắc họa trong hình tượng mặc những bộ tang phục màu đen và có một ...