Tag Archives: Nông nghiệp Pháp

Nước Pháp – trung tâm kinh tế và văn hóa của châu Âu

Pháp có diện tích 640.000 km2 với hơn 66 triệu dân, là nước có nền kinh tế đứng thứ 6 trên thế giới với tổng sản phẩm quốc nội là 2.700 tỉ euro vào năm 2014. Pháp là một trong những nước có tỉ lệ nghèo đói thấp nhất, tỉ lệ ...