Tag Archives: nhóm máu hiếm

Phát hiện 2 nhóm máu mới

Công trình khoa học có giá trị nhất, lợi ích nhất trong truyền máu là sự phát minh ra các kháng nguyên hệ hồng cầu và nhóm máu của Karl Landsteiner đầu thế kỷ 20. Trãi qua nhiều thăng trầm, ngành khoa học truyền máu ...