Tag Archives: nhiễm trùng

Vi khuẩn, virus gây bệnh cho cơ thể như thế nào?

Vi khuẩn, virus – thường được gọi chung là vi trùng, chúng ở khắp nơi, có thể tìm thấy trong không khí, thực phẩm, thực vật và động vật, trong đất và nước, trên mọi thứ bề mặt khác, kể cả cơ thể chúng ta. ...