Tag Archives: nháy mắt

Bạn có biết nháy mắt nói lên điều gì?

Con mắt của bạn, nói đúng hơn là mí mắt của bạn có đôi lúc nó không tự chủ mà nháy liên tục. Có lúc nháy vài cái, nhưng cũng có lúc liên tục nháy không ngừng. Mọi người hay cho rằng “nháy mắt trái ...