Tag Archives: Nhậu nhẹt

doc sach

Người Việt đọc ít nhậu nhiều

Năm 2015, trong khi doanh thu của toàn ngành xuất bản đạt hơn 2.000 tỷ đồng thì ở ngành bia – cả nước sản xuất và tiêu thụ khoảng 3,3 tỷ lít bia với chi phí 3,3 tỷ đô la (tương đương 74.000 tỷ đồng). Theo báo ...

Mắt có thể bị mù vì uống rượu có methanol

Ở đây sẽ không bàn đến những vấn đề do uống rượu bia như thông thường, mà là nguy cơ từ methanol, một chất cực kỳ nguy hiểm có thể lẫn trong sản phẩm. Nếu theo cách gọi tên trong hóa học thì methanol cũng ...