Tag Archives: nhà sư Tây Tạng

Vì sao nhà sư Tây Tạng là mái ấm của 170 em nhỏ?

Lòng từ bi trong Phật giáo đã thấm nhuần nơi vùng đất Tây Tạng.  Chúng ta hãy cùng gặp Đức Lạt Ma Lobsang ở Tây Tạng. Từng nhận nuôi 33 trẻ mồ côi sau trận động đất năm 2010, giờ đây, ông đã  chăm sóc ...