Tag Archives: Nguyên thủ quốc gia

Những lần bắt tay kỳ lạ của các nguyên thủ quốc gia

Nguyên thủ quốc gia thường là những người bắt tay nhiều nhất trên thế giới, vì vậy họ thường thực hiện việc này rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên trong một thế giới nhiều cảm xúc như hiện nay, cách bắt tay của các nhà lãnh ...