Tag Archives: Nguyễn Mại

Chuyện xử án như Thần của ‘Bao Công đất Việt’

Nguyễn Mại là người làng Ninh Xá, huyện Chí Linh, nay là thôn Ninh Quang, xã Nhân Huệ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ông sinh năm 1655, năm 37 tuổi đỗ Đệ nhị giáp tiến sỹ xuất thân (tức Hoàng giáp) khoa Tân Mùi, ...

Vị Bao Công của Việt Nam là ai?

Sông núi nước Nam là nơi sản sinh ra những bậc anh hào. Đó là các cao nhân lừng danh kim cổ hay những bậc hiền tài để lại tiếng thơm nơi hậu thế. Nguyễn Mại là một danh nhân như thế. Sử sách nhắc ...