Tag Archives: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sấm Trạng Trình và nhà tiên tri mù Vanga

Cụm từ “số mệnh” rất phổ biến trong xã hội từ thời xưa cho đến hiện đại, nhưng ít ai để ý đến nội hàm thâm sâu của nó. Người xưa hay nói “sống chết có số”, “số” muốn nói sự đặt định sẵn từ ...