Tag Archives: nguy cơ động đất

Nguy cơ những trận động đất lớn sắp xảy ra?

Rất khó biết được khi nào động đất sắp xảy ra để phòng tránh. Nhưng các nhà khoa học mới dự báo nguy cơ 2 trận động đất có thể xảy ra cùng lúc ở khu vực San Francisco (Mỹ) với mức nguy hiểm rất lớn. ...