Tag Archives: nguồn lao động

Năng suất lao động Việt nam chỉ bằng 1/18 Singapore

Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính đến cuối năm nay là 54,48 triệu người, năng suất lao động xã hội năm 2014 theo giá hiện hành ước tính đạt 74,3 triệu đồng ...