Tag Archives: Người vô gia cư

quyen gop va loi nhan

Quyên góp 18 cent cùng một lời nhắn cảm động

Nhà thờ giám lý liên hiệp đầu tiên ở Charlotte, North Carolina (Mỹ) đã chia sẻ bức ảnh chụp một phong bì ủng hộ tiền mà trong đó chỉ có vẻn vẹn 18 cents, nhưng tin nhắn mà người ủng hộ vô danh viết đã ...